Z GURS-a so v preteklih dneh vsem slovenskim občinam poslali PDF datoteko s podatki o informativnem izračunu davka na nepremičnine. V podjetju REALIS smo razvili program za pretvorbo teh podatkov v Excelovo preglednico, s katero ste občine mnogo bolj operativne.
1/3 (79) slovenskim občinam smo že opravili brezplačno pretvorbo podatkov, koriščenje te BREZPLAČNE usluge pa je možno tudi v nadaljnje. V kolikor potrebujete pretvorbo, nam vaš informativni izračun v PDF obliki pošljite po elektronski pošti na naslov kontakt.
Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč!

V kolikor potrebujete, vam lahko na osnovi te pretvorbe pripravimo še izvedene produkte:

  • uparjanje z vašimi podatki iz registra nepremičnin in določitev morebitnih neskladij,
  • vizualizacija neskladij v sistemu PISO,
  • drugo po potrebi.

Žal teh dodatnih nalog zaradi prevelikega obsega ne moremo izvesti brezplačno.


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.