POGOJI UPORABE

SPLOŠNO
Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je geoinformacijska storitev za občine. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO Spletni pregledovalnik omogoča enostaven vpogled v državne in občinske prostorske evidence, kot so: zemljiški kataster, prostorski plan, komunalni kataster, cestna infrastruktura, kataster stavb, ortofoto posnetki, poslovni subjekti in ostalo. Vpogled v pregledovalnik se izvaja preko spletnega portala PISO.

PONUDNIK IN UPRAVLJAVEC SISTEMA, PRODUCENTI VSEBOVANIH PODATKOVNIH NIZOV, PONUDNIKI VSEBINE
Ponudnik in upravljavec sistema v teh pogojih uporabe pomeni družbo Realis informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljanska c. 33, 1236 Trzin.
Posamezni producenti in viri vsebovanih podatkovnih nizov so navedeni znotraj pregledovalnika PISO pod zavihkom stanje podatkov.

OBISKOVALEC IN UPORABNIK
Obiskovalec sistema je vsaka oseba, ki obišče spletni portal PISO, pa ni nujno registrirana kot uporabnik sistema. Uporabnik sistema je oseba, ki se je za uporabo sistema registrirala in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo sistema ali pa je uporabila možnost "Vstop brez prijave".

REGISTRACIJA
Obiskovalec se lahko registrira kot uporabnik sistema, da izpolni registrski obrazec in si ustvari uporabniško ime za sistema.
Ob registraciji mora uporabnik upravljavcu posredovati najmanj naslednje obvezne podatke:

  • uporabniško ime (elektronski naslov)

Na registracijskem obrazcu pa lahko (neobvezno) uporabnik sporoči tudi druge podatke (ime in priimek, organizacija, ulica, kraj, poštna številka).

VSTOP BREZ PRIJAVE
Uporaba sistema je možna tudi brez registracije. V tem primeru uporabniku ne bo omogočena uporaba naslednjih možnosti:

  • geometrijska poizvedba
  • dodajanje in urejanje zaznamkov
  • izvoz kart in poročil v PDF format
  • izpis dodatnih podatkov za nepremičnine
  • 3D prikaz
  • uporaba pogledov
  • shranjevanje nastavitev

Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik portal uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.
Če želi uporabnik prejemati obvestila preko elektronske pošte, lahko izbere to možnost ob registraciji. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi.

PREKLIC REGISTRACIJE
Uporabnik ima kadarkoli možnost, da na podlagi pisnega obvestila (preko elektronske pošte), od upravljavca zahteva, da se uporabnika izbriše iz baze registriranih uporabnikov

PRENEHANJE REGISTRACIJE
Če je uporabnik sistema neaktiven več kot dve leti, uporabniku avtomatsko preneha registracija, o čemer je uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke uporabnika, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni tudi prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV
Upravljavec sistema zbira kontaktne informacije in nekatere osebne podatke, kot jih uporabnik navede ob registracije. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij upravljavec ne uporablja v druge namene, razen za obveščanje v zvezi z delovanjem in novostmi portala, če je se je uporabnik ob registraciji s to možnostjo strinjal. Osebne podatke upravljavec ne razkriva in ne posreduje tretjim osebam, razen v primeru, da to zahteva zakonodaja. Upravljavec za svoje potrebe spremlja statistiko dostopov in uporabe spletnega portala PISO.

DOSTOP DO PODATKOV UPORABNIKA
Upravljavec sistema ravna skladno z veljavno državno zakonodajo in zakonodajo evropske skupnosti in v primeru zahtevka posameznika temu posreduje vse informacije, ki se nanašajo na osebne podatke, ki so bili ali niso bili pridobljeni s strani posameznika.

ZLORABA PODATKOV, INFORMACIJ IN AVTORSKIH PRAVIC
Varovanje osnovnih podatkov sistema se izvaja s tehničnimi pripomočki ter pravnimi sredstvi na podlagi Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Upravljavec sistema za primere zlorab spremlja ter beleži informacije o dostopih uporabnikov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Producenti vsebovanih podatkovnih nizov, ponudniki vsebine ter ponudnik in upravljavec sistema, v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, nenamerno, posredno ali posledično škodo (vključno (in brez omejitev) s škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij, osebne poškodbe, izgube zasebnosti, nezmožnosti izpolnitve kakršnekoli obveznosti (tudi ob dobri veri ali ob primerni prizadevnosti), malomarnosti ali kakršnekoli druge gmotne ali drugačne škode), ki izvira iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe sistema. Podatki so prirejeni za potrebe aplikacije. Njihovi producenti, ponudnik vsebine in upravljavec sistema ne nosijo nobenih pravnih posledic zaradi napak pri uporabi podatkov, ki bi zaradi tega lahko nastale.

URADNOST INFORMACIJ
Upravljavec sistema opozarja uporabnike, da so podatki v sistemu izključno informativnega značaja. Za uradne podatke se obrnite na ustrezne inštitucije, ki so pristojne za izdajanje informacij.

TOČNOST INFORMACIJ
Upravljavec sistema opozarja uporabnike, da pri tolmačenju vsebine oziroma informacij, upoštevajo in se ustrezno seznanijo z veljavnostjo, časovno, pozicijsko in atributno natančnostjo uporabljenih podatkovnih nizov ter morebitno nekonsistenco, ki izvira iz uporabe podatkov različnih virov in kvalitet (pozicijska, tematska in časovna napaka).

AVTORSKE PRAVICE
Pri nadaljnji uporabi informacij, pridobljenih v okviru sistema, se uporabnik obvezuje, da bo na vseh digitalnih in analognih nosilcih in na izdelkih iz njih, na primeren način opozoril na vir informacij ter avtorske pravice lastnikov podatkovnih nizov, ki so vsebovani v sistemu. Uporabnik mora dodatno upoštevati tudi splošne pogoje uporabe, kot jih določajo producenti posameznih uporabljenih podatkovnih nizov.

PRENOS PODATKOV
Pri uporabi storitev so morebitni stroški prenosa podatkov stvar naročniškega razmerja med uporabnikom in njegovim internetnim ponudnikom.

GEOLOKACIJA
Določene storitve lahko z uporabo geolokacije prikažejo trenuten položaj uporabnika in ostale podatke vezane na lokacijo.  Geolokacija je možna samo v primeru uporabe ustrezne strojne in programske opreme s strani uporabnika. Geolokacije ni možno uporabljati za natančne meritve (npr. za določevanje parcelnih mej), pri navigaciji pa se odsvetuje zanašanje samo na podatke o lokaciji pridobljene iz naprave.

PIŠKOTKI
Piškotki, ki jih uporablja naša spletna stran, so namenjeni delovanju spletne strani in shranjevanju nastavitev ter prijave. Poleg teh spletna stran uporablja piškotke za vodenje statistik ogleda strani.

Ime piškotka Izvor Kje se uporablja Namen Trajanje
ASP.NET_SessionId lastni na celotnem spletnem portalu za normalno delovanje spletne strani – sejni piškotek le za čas seje
ASPSESSIONID% lastni na celotnem spletnem portalu za normalno delovanje spletne strani – sejni piškotek le za čas seje
REALISCC lastni na celotnem spletnem portalu vsebuje informacijo o odločitvi uporabnika glede uporabe piškotkov 1 leto
email lastni na strani za prijavo za shranjevanje zadnjega uporabljenega uporabniškega imena, ki je v obliki e-mail naslova 5 let
PISO-selected-obcina lastni na strani za izbor občine za shranjevanje zadnje izbrane občine 1 leto
__utma Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani 2 leti
__utmb Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani 30 minut
__utmc Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani le za čas seje
__utmz Google na celotnem spletnem portalu za vodenje statistik ogleda strani 6 mesecev

Dodatne informacije o piškotkih lahko najdete na: Safe.si

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE
Ponudnik in upravljavec sistema si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni pogoje uporabe. Veljavni pogoji uporabe so objavljeni na portalu PISO.

SPREJEM POGOJEV UPORABE
Z uporabo spletnih strani spletnega portala PISO, obiskovalec ali uporabnik sprejema te pogoje uporabe in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Datum zadnje posodobitve: 24.9.2020


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.