Piso-PRO

PISO PRO je plačljiva storitev, namenjena podjetjem in uporabnikom, ki pri svojem delu potrebujejo dodatne funkcionalnosti in vsebine za VSE OBČINE v Sloveniji.

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:
  • vrsta paketa: Standardni/Osnovni,
  • ime in priimek uporabnika,
  • email uporabnika,
  • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),
  • GSM (za potrebe avtentifikacije).


Uporabniki PISO PRO imajo možnost dostopa do vseh občin, ne glede na to, ali so bile občine doslej že vključene v sistem PISO ali ne.

Vključeni so vsi državni podatki (Geodetska uprava - GURS: Katastri, parcele, infrastruktura; Ministrstva: Kulturna, naravna dediščina in režimi ...) za območje celotne Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

PISO vsebuje najobsežnejšo zbirko prostorskih podatkov v Sloveniji.

Včasih pri delu potrebujete več slojev iz različnih sklopov - v enem pogledu. Uporabnikom PISO PRO je omogočeno sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Pri iskanju zemljišč, ki ustrezajo prav posebnim zahtevam (za različne namene, nakupe, posege v prostoru), je uporabnikom PISO PRO omogočeno iskanje po informacijah parcel:

  • velikost parcel,
  • namenska raba,
  • dejanska raba,
  • boniteta in
  • vrednost.

Na ta način je enostavno poiskati vse parcele v območju katastrske občine, ki so velike denimo 500m2 in po namenski rabi "stavbna zemljišča".

klikni za povečavo
klikni za povečavo

V ekipi PISO se držimo načela sistematičnega arhiviranja vseh podatkov brez izjeme, bodisi na občinskem ali državnem nivoju. Pogosto se namreč pojavi zahteva po vpogledu v arhivske podatke zemljiškega katastra.

Zahvaljujoč odlični organiziranosti je odslej s funkcionalnostjo vpogleda v zgodovinski arhiv enostavno mogoče spremljati spremembe parcelnih mej, ki se često brez vaše vednosti dogajajo v postopku izravnave parcelne meje, ali poiščete parcelo, ki ne obstaja več.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Z uporabo geometrijske poizvedbe (preseka) je uporabnikom PISO PRO omogočen izvoz rezultata preseka v standardnem formatu ESRI SHP. Presek v poljubnem obsegu lahko uporabniki izdelajo na kateremkoli sloju! 

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč so objavljene na oglasni deski upravnih enot (UE). V elektronski obliki so za uporabnike PISO PRO na voljo s poizvedbo po lokaciji. Če ponudba razpolaga z nazivom katastrske občine (KO), je omejena v prikazu tudi na območje KO, sicer na območje UE.


Dnevno ažurni podatki o ponudbah so na voljo za celotno območje Slovenije! PISO PRO vam omogoča poslovno prednost, saj boste med prvimi, ki bodo seznanjeni z novimi ponudbami.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Uporabniki PISO PRO imajo na voljo vpogled v lastništvo zemljišč pravnih oseb za celotno območje Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Kmetijska zemljišča v zakupu, ki jo vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, so v opisni obliki na voljo na spletnih straneh SKZG, z našimi znanjem pa podatke povežemo s parcelami in jih prikažemo na karti. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Tematski sklop prikazuje zemljišča glede na prevladujočo UKINJENO katastrsko rabo, kot je bila v uporabi do 1.1.2014. Za prikaz podatkov smo uporabili zadnje razpoložljivo stanje - december 2013. Podatki se ne posodabljajo, uporabljeno parcelno stanje ni enako današnjemu.

Katastrska raba, določena na parcelnih delih, ponuja odlično informacijo o rabah, kot so ceste, vode, poti, dvorišča ipd., ki sicer niso določene v namenski ali dejanski rabi in ponuja odlično možnost za interpretacijo funkcionalnih zemljišč.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Parcele, ki imajo informacijo o upravljavcu, smo prikazali v posebnem tematskem sklopu. Prikazani so najpogostejši upravljavci zemljišč na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Parcele nosijo informacijo o boniteti. Za hiter grafični pregled je na voljo poseben tematski sklop s prikazom bonitet na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo