Evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč

Na podlagi izvedbe analize relacije med podatki iz uradnih evidenc

  1. Planski akt (Prostorski plan/namenska raba oz. Občinski prostorski načrt/namenska raba; vir: Občina)
  2. Zemljiški kataster (ZK; vir: GURS)
  3. Kataster stavb (KS; vir: GURS)

omogočamo pripravo evidence nepozidanih stavbnih zemljišč. Metodologija določanja nepozidanih stavbnih zemljišč se opira na navodilo Geodetske uprave ter Uredbo o določitvi podskupin (Ur.l. RS 44/09) iz postopkov priprave namenske rabe za vpis v evidenco REN (več).

Vsebina ponudbe
  • Priprava podatkovnega sloja (z možnostjo vključitve v sistem PISO kot samostojni tematski sklop)
  • Priprava podatkov v obliki preglednice s povezavo v sistem PISO.

Sistemska analiza prostorskih podatkov ponuja kakovostno osnovo za uporabo na različnih področjih. V kombinaciji z grafično kontrolo (pregled letalskih posnetkov) ter drugimi evidencami predstavlja prvi korak k popolnemu pregledu pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč na območju občine.

Evidenca omogoča izvedbo izračuna bilance pozidanih stavbnih zemljišč po naseljih.

klikni za povečavo klikni za povečavo
Ugodnosti za občine vključene v PISO
  • 20% popust na redno ceno
  • brezplačna vključitev podatkov v spletni pregledovalnik (možnost grafičnega pregleda)
  • dodaten 30% popust za ponovno naročilo v roku 1 leta v primeru sprememb namenske rabe

Več o postopku vključitve.

Naročilo

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.