Četrtek je dan za PISO webinar

Četrtek je dan za PISO webinar - seznam aktualnih (in preteklih) spletnih seminarjev najdete na povezavi Spletni seminarji - PISO - Prostorski informacijski sistem občin (geoprostor.net)

PISO in OPSI

Povezava med portaloma

Ekipa PISO vam ponuja pomoč pri sestavi nabora in objavi podatkov na portal OPSI.

O tej ponudbi smo organizirali tudi kratek webinar (posnetek).

Za več preberite kratek opis storitve.

Spletni seminar - OPSI

V četrtek, 18.11.2021 bomo pripravili spletni seminar na temo "Predstavitev osnov Odprtih podatkov Slovenije (OPSI) in PISO storitev povezanih z OPSI." Prijave na Zoom.

Upravni akti za gradnjo - nadgradnja

Posodobili smo tematski sklop Druge državne vsebine > Upravni akti za gradnjo.

Upravne akte smo razdelili v skupine:

  • Predodločba (modra točka)
  • Gradbeno dovoljenje (rumena točka)
  • Uporabno dovoljenje (zelena točka)
  • Prijava začetka gradnje (oranžna točka)

Novost je nov iskalnik, ki vam omogoča iskanje upravnih aktov po identifikatorju upravnega akta (ID UA), številki zadeve, vrsti (UD, GD …) in datumu izdaje. Sedaj lahko enostavno poiščete tudi zadnje izdane upravne akte. 

Podatki se v portalu PISO posodabljajo tedensko z uradnega portala Ministrstva za okolje in prostor.

Ko kliknete na identifikator upravnega akta (moder krog na sliki spodaj), se vam naloži nova tabela s seznamom vseh vključenih parcel izbranega upravnega akta.

klikni za povečavo

Hidrografija - nove vsebine

V tematski sklop Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) smo vključili nove podatke:

  • Vodovarstvena območja (VVO) - načrtovano,
  • Vodna dovoljenja in soglasja,
  • Monitoring voda.

klikni za povečavo

Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027

V tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo vključili osnutek aglomeracij za vodovod za namen javne razprave.

Več informacij je na voljo na spletni strani MOP.

klikni za povečavo

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč

Vključili smo nov tematski sklop Druge državne vsebine > Kmetijstvo > Ponudbe za prodajo KZ (oglasna deska UE).

Poizvedba po območju izpiše povezavo do ponudb na oglasni deski eUprave.
Podatki se osvežujejo DNEVNO.

klikni za povečavo

Karta potresne nevarnosti

V obstoječ tematski sklop Druge državne vsebine > Geologija in potresi > Potresi smo vključili VELJAVNO karto potresne nevarnosti.

klikni za povečavo

Več informacij v zvezi s pripravo nove karte potresne nevarnosti najdete tukaj.

GOŠO 5

V sistemu PISO smo v obstoječem sklopu Druge državne vsebine > GOŠO vključili podatke iz Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«.

klikni za povečavo

Arhivski DOF (pred 1967)

Želite zanesljiv pogled v preteklost? PISO OBČINAM omogoča vključitev arhivskih letalskih posnetkov od leta 1961 naprej!

Za vas pridobimo arhivske posnetke (v originalu shranjene na mikrofilmu), jih kvalitetno geolociramo s primerjanjem aktualnega letalskega posnetka in podlago vključimo v sistem PISO.

Za primerjavo posnetkov klikni in podrsaj moder krog levo ali desno.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Stran 1 od 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.