PISO NUSZ

Povečajte priliv v občinski proračun s posodobitvijo evidence NUSZ!

Aplikacija PISO NUSZ je namenjena:

  • pregledu celotne občinske evidence NUSZ
  • celovitemu urejanju evidence - enostaven vnos sprememb, veliko kontrol podatkov

Aplikacijo NUSZ uporablja že več kot 80 občin, posodobitev občinske evidence s podatki Registra nepremičnin (REN) pa smo samo od leta 2015 izvedli že za 40 občin.

NAŠE REŠITVE

ANALIZA STANJA OBSTOJEČIH PODATKOV
Predlagamo, da pred posodobitvijo naročite izdelavo primerjalne analize obstoječe občinske evidence NUSZ z evidenco Registra nepremičnin. Na podlagi rezultatov analize in informativnega izračuna izpadlih sredstev, ki so posledica neažurne evidence NUSZ, se boste lažje odločili za njeno posodobitev. Izkušnje so pokazale, da se je občini strošek izvedbe posodobitve povrnil še v istem letu.

klikni za povečavo klikni za povečavo

IZKORISTITE OKOLJE APLIKACIJE (PAKET A)
Želite pregled nad svojo evidenco? Ste naveličani dolgih seznamov nepreglednih podatkov?
Odločite se za aplikacijo PISO NUSZ in v enostavnem in preglednem okolju urejajte evidenco. Aplikacija omogoča prikaz raznih analiz in seznamov, ki prikazujejo stanje odmere, oziroma opozarjajo na možna neskladja podatkov.

POVEČAJTE OBČINSKI PRILIV IN OMOGOČITE ENAKOVREDNO OBDAVČITEV ZAVEZANCEV (PAKETA B IN C)
So vaši podatki nepopolni? Jih že dolgo niste posodabljali? Želite enakovredno obdavčitev zavezancev?
Za vas pripravimo vse potrebne korake za posodobitev obstoječe evidence NUSZ z evidenco Registra nepremičnin (REN), kar vam bo zagotovilo večji priliv v občinski proračun in enakovrednejšo obdavčitev zavezancev. Naša storitev je stroškovno zelo konkurenčna, znanje pa smo izpopolnili na podlagi bogatih večletnih izkušenj.

DODATNE STORITVE
Pri urejanju evidence vam lahko pomagamo. Vsak paket lahko nadgradite z dodatnimi storitvami. Storitve, ki jih nudimo so:

  • vnos sprememb na podlagi kupoprodajnih pogodb (IDIS),
  • določitev točk komunalne opremljenosti na podlagi občinskih podatkov in podatkov GJI,
  • urejanje pokojnih oseb, ki so v evidenci še vedno aktivni zavezanci za odmerni predmet,
  • vnos sprememb na podlagi pritožb,
  • priprava mnenj na pritožbo,
  • pripis enoličnih GURS-ovih identifikatorjev stavbe in delov stavbe obstoječim odmernim predmetom, zaradi česar boste evidenco v prihodnje lažje vzdrževali, saj bo vzpostavljena enolična povezava med stavbnim delom v evidenci NUSZ in REN,
  • priprava simulacij odmere pred sprejemom novega Odloka,
  • drugo.

Opis paketov Analiza Paket A Paket B Paket C Paket C+
Primerjava z REN
Tematski sklop v PISO
Modul PISO NUSZ
Obdelava kupoprodajnih pogodb v modulu PISO NUSZ
Identifikacija pokojnih oseb
Oddaja na FURS in kontrola zneskov
Priprava informativnih obvestil
Pripis identifikatorjev GURS obstoječim odm. predm.
Novi stanovanjski in poslovni odm. predm.
Posodobitev obstoječih stanovanjskih odm. predm.
Določitev točk komunalne opremljenosti
na podlagi občinskih podatkov in podatkov GJI
Urejanje pokojnih oseb,
ki so v evidenci še vedno aktivni zavezanci za odmerni predmet
Vnos sprememb na podlagi pritožb
Priprava mnenj

*v obrazcu navedite za kateri paket pošiljate povpraševanje


Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.